آژانس طراحی سایت وینت

سرور

کامپیوتر سرویس دهنده

سرور چیست

۴.۴ ۶۱ انواع کامپیوتر سرویس دهنده Server – سرور چیست ؟ به دو نوع واقعی ( سرور اختصاصی Dedicate Server ) و ( سرور مجازی Virtual Private Server ) ارائه می شوند. کامپیوتر سرویس دهنده ها : که در مبحث طراحی سایت به نسبت

تحریریه وینت ادامه مطلب