×

الگوریتم گوگل

گوگل طبق معیارهایی که دائما در حال تغییر هستند رتبه بندی وب سایت ها را در نتایج جستجو تعیین میکند. این موتور جستجوی قدرتمند برای این منظور الگوریتم های متعددی را معرفی کرده است. الگورتیم گوگل این موتور جستجو را به یک ربات هوشمند تبدیل کرده اند که دائما با بررسی و تحلیل رفتار کاربران پیشرفته تر می شود. هدف از تعریف این الگوریتم ها بهبود نتایج جستجو و ایجاد تجربه کاربری بهتر است که در این بخش آخرین آپدیت ها و تغییرات آنها را آموزش می دهیم.